HEULIUS
advocaten

Advocatenkantoor HEULIUS werd in 2009 opgericht door Mr. Hans BEERLANDT en is ondertussen uitgegroeid tot een dynamisch kantoor met meerdere interne en externe medewerkers. Zowel particulieren, eenmanszaken als KMO’s kunnen bij ons terecht voor een dienstverlening op maat. Wij koppelen deskundige ervaring aan permanente bijscholing zodat wij u een professionele en kwalitatieve dienstverlening kunnen bieden, waarbij een persoonlijke aanpak centraal staat. Na een eerste vrijblijvende consultatie kiezen wij samen de beste vorm van samenwerking waarbij duidelijke afspraken worden gemaakt. Wij kijken altijd na of er een rechtsbijstandverzekering kan tussenkomen voor de kosten en erelonen.

De mogelijkheid tot een goede minnelijke regeling wordt steeds samen met de cliënt geëvalueerd maar zo nodig gaan we weloverwogen over tot een procedure. Voor de rechtsgebieden waarin wij niet gespecialiseerd zijn werken wij samen met specialisten of verwijzen wij u zo nodig door naar de meest geschikte advocaat.

Ons team werkt zo nodig samen met externe gespecialiseerde advocaten in wie wij na vele jaren alle vertrouwen hebben.

Advocatenkantoor HEULIUS is gespecialiseerd in de volgende rechtstakken:

Voor zover er geen minnelijke regeling kan worden bereikt, treden wij op voor de bevoegde rechtbanken / hoven / commissies zoals o.a. vredegerecht, rechtbank van eerste aanleg (burgerlijk en correctioneel), familierechtbank, jeugdrechtbank, arbeidsrechtbank, koophandel, beslag, kortgeding, hof van beroep, hof van assisen, hof van cassatie, strafuitvoeringsrechtbank, ...

De financiële kosten verbonden aan de tussenkomst van een advocaat bestaan uit kantoorkosten, gerechtskosten en erelonen. De kantoorkosten omvatten de kosten die verband houden met secretariaat en boekhouding: dactylo, telefonische gesprekken, e-mails, faxen, kopieën, verplaatsingskosten, overschrijvingen, enz. De gerechtskosten zijn bijvoorbeeld kosten van de gerechtsdeurwaarder, kosten voor bijstand van een technische raadsman, griffie- en rolrechten, enz. De erelonen houden verband met de intellectuele prestaties die worden geleverd door de advocaat en worden bepaald in functie van de verrichte prestaties, de complexiteit van de zaak, de hoogdringendheid, ...

Wij hanteren hoofdzakelijk een uurtarief maar in sommige zaken kan ook met een afgesproken forfait of met een percentage op het resultaat worden gewerkt. Transparante en correcte tarieven zijn belangrijk maar het is zeer moeilijk om vooraf de erelonen en de kosten exact te begroten. Een advocaat levert maatwerk in functie van de wensen van de cliënt. Wij werken met provisies (voorschotten) zodat u op het einde van de rit niet voor grote verrassingen komt te staan. Via de rechtsplegingsvergoeding kunnen wij meestal een deel van de kosten verhalen op de tegenpartij. Vanaf 01.01.2014 is een BTW van 21% verschuldigd op de kantoorkosten en de erelonen van advocaten.

U kan tijd en kosten besparen door uw vragen, een inventaris van stukken (best chronologisch ordenen) en de coördinaten van alle partijen vooraf door te sturen of mee te brengen naar de eerste consultatie.

Onze factuurvoorwaarden kan u hier raadplegen.

Advocatenkantoor HEULIUS bvba
Stijn Streuvelslaan 63
8501 Heule (Kortrijk)

T: +32(0)56/98.00.36
F: +32(0)56/98.00.35
E-mail: advocaten@heulius.be

Kantoorrekening: BE91 6301 3050 5576 (BIC: BBRUBEBB)
Derdenrekening: BE09 6300 9505 0157 (BIC: BBRUBEBB)

Tweede kantoor te 8900 Ieper, Korte Torhoutstraat 23, i.s.m. Mr. Curd Vanacker

Consultaties enkel op afspraak.

Wij nemen ruimschoots de tijd om te luisteren en uw vragen te beantwoorden.

Informatie in het kader van
de dienstenwet van 26 maart 2010
(B.S. 30 april 2010):

Mr. Beerlandt is zaakvoerder van de bvba advocatenkantoor HEULIUS (zetel: Stijn Streuvelslaan 63, 8501 Heule (Kortrijk), KBO 0832.399.758, BTW-nummer BE0832.399.758). De advocaten bij HEULIUS zijn lid van de Kortrijkse balie (www.baliekortrijk.be) die op haar beurt deel uitmaakt van orde van Vlaamse balies. De beroepsaansprakelijkheid is verzekerd bij Amlin Europe N.V. (zetel: Van Heuven Goedhartlaan 939, 1181 LD Amstelveen, Nederland). Voor de beroepsregels en de gedragscode: zie www.advocaat.be. Cliënten worden in het kader van deze wet volledig geïnformeerd bij de eerste consultatie.